Prof.Dr. Süheyla AYDIN

saydin
Telefon:
 90-212-285-6864
Faks: 90-212-285-3427
E-posta: saydin@itu.edu.tr


Akademik:

Doktora (Ph.D.): İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Üretim Programı, 1988
Yüksek Lisans (M.Sc.): İstanbul Teknik Üniversitesi, Metalurji Fakültesi, Üretim Dalı, 1979
Lisans (B.Sc.): İstanbul Teknik Üniversitesi, Maden Fakültesi, Metalurji Mühendisliği Bölümü, 1974

İlgi Alanları:

  • Metalurji ve Malzeme Termodinamiği
  • Faz Dengeleri ve Faz Dönüşümleri
  • Kinetik, Amorf Malzemelerin Kristalizasyon Kinetiği
  • Oksit Esaslı Cam Sistemler
  • Metalurjik ön işlemler
  • Demir Çelik Üretimi

Diğer Bağlantılar: