Prof.Dr. Kelami ŞEŞEN

ksesen
Telefon: 
90-212-285-6833 / 3429
Faks: 90-212-285-3427
E-posta: mksesen@itu.edu.tr


Akademik:

Doktora (Ph.D.): İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1986
Yüksek Lisans (M.Sc.): İstanbul Teknik Üniversitesi, Maden Fakültesi, Metalurji Mühendisliği Bölümü,
Lisans (B.Sc.): İstanbul Teknik Üniversitesi, Maden Fakültesi, Metalurji Mühendisliği Bölümü, 1975

İlgi Alanları:

  • Demir Çelik Metalurjisi, Pirometalurji
  • Metalurjik Hammaddelerin Hazırlanması ve Ön işlemesi
  • Metalurjik Süreçlerin Kinetiği
  • Metalurjik Malzemelerin Karakterizasyonu

Diğer Bağlantılar:

  • Özgeçmiş (CV)
  • Akademik Web Sayfası