Prof.Dr. İsmail DUMAN

iduman
Telefon:
 90-212-285-3357
Faks: 90-212-285-3427
E-posta: iduman@itu.edu.tr


Akademik:

Doktora (Ph.D.): Technische Universitaet, Berlin, Germany, 1985
Yüksek Lisans (M.Sc.): İstanbul Teknik Üniversitesi, Metalurji Mühendisliği Bölümü, 1978
Lisans (B.Sc.): İstanbul Teknik Üniversitesi, Metalurji Mühendisliği Bölümü, 1975

İlgi Alanları:

 • Pirometalurji, Hidrometalurji, Elektrometalurji (Cu, Al, Co, W, Zn gibi demir dışı metallerin ekstraktif metalurjisi ve Au, Ag, PGM rafinasyon teknikleri)
 • Toz Metalurjisi, Metalik Toz Üretimi ve Karakterizasyonu
 • İleri Bor Ürünleri Teknolojileri (Metal borür, Elementer bor, Bortriklorür, Bor fiberi, Metal borat, Borür-oksit ve Borür-karbür seramikler)
 • Kompozit Malzemeler (Metal matriksli bor fiber kompozitleri, borür katkılı Al ve W kompozitleri)
 • Nanomalzemeler
 • Seramik Refrakterler
 • Volfram Filaman Üretimi
 • Metal Klorür Gazlarının Arıtımı ve CVD Teknolojileri
 • Metalurjik Atıklar ve Çevre Koruma

Ödüller ve Çalışmalar :

2003 : TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Hizmet Ödülü

1999 : Adıyaman Valiliği Fahri Hemşehrilik Beratı

1994-95 : Kısmen Almanca Diliyle Yüksek Lisans Programı’nın Rektörlük Adına Yöneticiliği Başarı Ödülü olarak Güney Afrika ve Avustralya Gezileri (Birer ay)

1989-90 : GTZ, Öğretim Üyesi Değişim Programı çerçevesinde, RWTH Aachen’da 1 sömestrlık misafir öğretim üyesi

1986 : Federal Almanya Cumhuriyeti “Erster Preis für Beste Dissertation in Metallurgy und Metalhüttenwesen (1985 yılı konusunun en iyi doktorası ödülü) (5000 DM)”

1982-85 : DAAD, Technische Universitaet Berlin Doktora Bursu

1963–70 : Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul Erkek Lisesi Devlet Parasız Yatılı Bursu

Diğer Bağlantılar:

 • Özgeçmiş (CV)
 • Akademik Web Sayfası