Araş.Gör. Emine Canbay

Telefon: –
Faks: +90 212 285 3427
E-posta: canbaye@itu.edu.tr

Akademik:

Yüksek Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, İleri Teknolojiler Anabilim Dalı, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, 2015
Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, 2008-2013

İlgi Alanları: 

Plazma Nitrürleme Cihazı, Cam, Seramik, Fotokatalitik filtreler için endüstriyel sistem tasarımı

Diğer Bağlantılar:

  • Kişisel Sayfa