ana fotograf

Arş.Gör. Şerzat SAFALTIN

Ofis : 0212 285 6893     Lab : 0212 285 3386
Faks: 0212 285 3427

E-posta: safaltin@itu.edu.tr

 

Akademik:

Doktora (Ph.D.): Istanbul Teknik Üniversitesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, 2018-Devam ediyor.
Ziyaretçi Araştırmacı: University of Massachusetts, Amherst, Electrical and Computer Engineering, 2018-2019
Yüksek Lisans  (M.Sc.): Istanbul Teknik Üniversitesi, Üretim Metalurjisi ve Teknolojileri Mühendisliği, 2015-2018
Lisans (B.Sc.): Istanbul Teknik Üniversitesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, 2015

İlgi Alanları:

  • Hesaplamalı Malzeme Bilimi
  • Molecular Dynamics & Density Functional Theory
  • Temizoda Fabrikasyon Teknolojileri (transistor ve memristor tasarım, üretim)
  • Yarıiletken Teknolojileri (TCAD simülasyon, SPICE serim, jonksiyonlu ve jonksiyonsuz FET)
  • Nano boyutlu toz üretimi (polyol sentez, aerosol redüksiyon)
  • İletken mürekkepler ve esnek elektronik devreler

Diğer Bağlantılar: