ana fotograf

Araş.Gör. Mümin Bıyıklıoğlu
E-posta: biyiklioglu19@itu.edu.tr

 

Akademik: 
doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi - Metalurji ve malzeme mühendisliği 2019-halen
Yüksek Lisans : Bursa Teknik Üniversitesi - Makine Mühendisliği 2015-2018
Lisans : Yıldız Teknik Üniversitesi - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2010-2014

 

l