Araş.Gör. Halil İbrahim FİLİZ

hi_filiz
Telefon:
 +90 212 285 3383
Faks: +90 212 285 3427
E-posta: filizha@itu.edu.tr

Akademik:
Yüksek Lisans: 
İstanbul Teknik Üniversitesi, Malzeme Mühendisliği, 2018 - Halen
Lisans:
İstanbul Teknik Üniversitesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, 2013 – 2018

İlgi Alanları:
Malzemelerin Mekanik Özellikleri
Hasar Analizi
Metal ve Seramik Matrisli Kompozitler
Malzeme Karakterizasyonu
İleri Teknoloji Seramikleri
Yüksek Entropili Alaşımlar ve Seramikler


 Diğer Bağlantılar: