Vizyon

İ.T.Ü. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, insanlığın ve ülkemizin refah ve mutluluğu için;
► insani ve toplumsal değerleri,
► sürekli gelişme anlayışını,
► bilimin evrensel niteliklerini,
► çağdaş eğitim kültürü ve değerlerini
temel alarak öğrencilerine verdiği lisans, yüksek lisans, doktora eğitimi ile, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanında, uluslararası düzeyde kabul gören niteliklere sahip, Türkiye’nin önder yüksek öğrenim kurumu olmayı ve gerçekleştirdiği bilimsel ve uygulamalı araştırmalarla
► ulusal ve uluslararası düzeyde günümüzün ve geleceğin şekillendirilmesine temel oluşturacak bilgileri üreten ve
► bunları ulusal ve uluslararası düzeyde yayınlayarak toplumun faydasına sunan
bir bilim ve teknoloji merkezi olmayı kendine hedef edinmiştir.