Tarihçe

Türkiye’de üniversite düzeyinde ve tamamlayıcı bir yapı içinde Metalurji Mühendisliği eğitimi İTÜ Maden Fakültesi’nde başlamıştır. Maden Fakültesi’nde 1957 yılında Üretim Metalurjisi ve Fiziksel Metalurji kürsüleri kurulmuş ve eğitimini ABD MIT’de tamamlamış olan Doç.Dr. Recep SAFOĞLU’nun fakülte bünyesine katılması ile Metalurji eğitimi başlatılmıştır. Daha sonra Sezai CANKUT da bu kadroya dahil olmuştur.

1961-62 akademik yılında Maden Fakültesi bünyesindeki bu iki kürsü “Metalurji Bölümü” olarak organize edilmiş ve ilk Metalurji Mühendisliği eğitimi başlatılmıştır. O yıllarda 3. sınıfa geçmiş öğrencilerden bu bölüme ayrılanlar eğitimlerinin son iki yılını bu bölümde tamamlayarak 1963-64 yılında Metalurji Mühendisi olarak mezun olmuşlardır.

Bölümün kuruluşu ve gelişmesi o yıllarda temin edilen AID yardımları ve Colorado School of Mines’dan üç profesörün (Prof. Wickmann, Prof. Winston ve Prof. Anderson) gelişi ile hızlanmış ve Doç. Dr. Veli AYTEKİN de bölüme katılmıştır. Daha sonra Türkiye’nin ilk Metalurji Profesörü olan Prof. AYTEKİN mesleğin gelişmesine büyük katkılarda bulunmuştur.

Bölümün ismi daha sonra “Metalurji Mühendisliği Bölümü”ne dönüştürülmüştür. Bu bölüm 1976 yılında Türkiye’nin ilk Metalurji Fakültesi’ni oluşturmuştur. Metalurji Fakültesi 1982 yılında Kimya Fakültesi ile birleştirilerek Kimya-Metalurji Fakültesi adını almıştır. Değişen ülke ihtiyaçları, bilim ve teknolojideki gelişmeler ile ona ayak uyduran ve eğitim programının değişmesi sonucu Bölüm ismi 1998 yılında “Metalurji ve Malzeme Mühendisliği” olarak değiştirilmiştir.

Bölümümüzde 18 profesör, 5 doçent, 4 doktor öğretim üyesi ve 34 araştırma görevlisi görev yapmakta olup 7 destek personeli de araştırma kadrosunu tamamlamaktadır.

Bölümdeki laboratuvarlar, metalurji, malzeme ve seramik alanındaki en son teknoloji ürünü ekipmanlarla donatılmıştır. Malzeme karakterizasyonu, toz metalurjisi, seramik sentezi ve şekillendirme, ince seramik film üretimi ve yüzey mühendisliği, ekstraktif metalurji, mekanik metalurji, döküm ve elektron mikroskopisi laboratuarlarının tümü uluslararası seviyededir. Bölümümüz ve endüstri arasında güçlü ilişkiler vardır. Bölümümüz araştırma, danışmanlık ve endüstriyel çalışmalar konusunda çok yoğun bir tempoya sahiptir. Mevcut ekipmanların %90’ı 12 milyon dolar değerinde olup çeşitli endüstriyel projeler vasıtasıyla bölüme kazandırılmıştır.