imkanlar
20
Oca 2021
(TARİH GÜNCELLENDİ) 2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI TASARIM BİTİRME PROJESİ (MET 492 ve MET 492E) TESLİMİ / SUNUMU DUYURUSU

2020-2021 Güz Yarıyılı Tasarım Bitirme Projesi için uygulanacak program aşağıdaki gibidir:

4 Şubat 2021 saat 17.00’a kadar, öğrencilerin tasarım bitirme projelerinin son halini pdf ve word dosyaları formatında jüri üyelerine, bölüm başkan yardımcısına (bozkurtdu@itu.edu.tr) ve bölüm başkanına (kizilh@itu.edu.tr) mail ile göndermeleri gerekmektedir. Bitirme projeleri, görevlendirilen jüriler tarafından, sunum tarihine kadar detaylıca değerlendirilecektir.

Sunum dosyalarının, 8 Şubat 2021 saat 13:00'a kadar, ppt formatında bölüm başkan yardımcısına mail olarak gönderilmesi gerekmektedir.

10 Şubat 2021 tarihinde tasarım bitirme projelerinin sunumları gerçekleştirilecektir.

- Sunumlar Zoom platformunda iki paralel oturum şeklinde gerçekleştirilecektir.
- Bitirme öğrencilerinin kendi oturumlarının tüm sunumlarına katılmaları zorunludur.

Projede düzeltme yapılması istenmesi halinde, projenin gerekli düzeltmeler tamamlandıktan sonraki halinin pdf ve word formatlarında, 11 Şubat 2021 saat 13:00'a kadar ilgililere mail olarak gönderilmesi gerekmektedir.

 

NOT 1: Projenin kapak sayfası verilen formatta hazırlanacaktır. Kapak dışındaki bölümler ise, İTÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Lisansüstü Tez Yazım Kılavuzu’nda verilen formata uygun olarak hazırlanacaktır. [http://fbe.itu.edu.tr/mevcut-ogrenciler/yuksek-lisans/belgeler]

NOT 2: Tasarım bitirme projelerinin benzerlik oranlarının turnitin programı kullanılarak kontrol edilmesi için gerekli bilgiler ninova üzerinden gönderilecektir. (Benzerlik oranı % 15’den az olmalıdır.)

NOT 3: Jüri üyeleri ve sunum saatleri ile ilgili detaylı bilgilendirme için güncel duyuruları takip ediniz.

Ek Belgeler:
kapak sayfası
Cover Page