imkanlar
12
Haz 2020
İTÜ ÇEVRİM İÇİ ve ÇEVRİM DIŞI SINAV UYGULAMALARI HAKKINDA

Sevgili Öğrenciler,
Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 11 Mayıs 2020 tarih ve 30480 sayılı kararı ve İTÜ Senatosunun 14.05.2020 tarih ve 734 sayılı kararı gereğince Üniversitemizde, 2019-2020 Bahar yarıyılında uzaktan eğitim ve yoğunlaştırılmış uzaktan eğitim ile verilen derslerin yarıyıl sonu sınavlarına ve 2019-2020 akademik yılı EK-1 ve Ek-2 sınavlarına dair “Çevrim İçi (online) ve Çevrim Dışı (offline) Sınav Uygulama Esasları”na buradan ulaşabilirsiniz.

hepinize başarılar dileriz,
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü