ana fotograf

Araş.Gör. Şevki Samet KAPLAN
şevki samet kaplanTelefon: 
Fax: +90 212 285 3427
E-posta: kaplans16@itu.edu.tr
Akademik: 

Yüksek Lisans : İTÜ, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, 2016- Halen
Lisans : Anadolu Üniversitesi, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, 2009-2014

İlgi Alanları :

Metal oksit toz sentezi, Transparan seramikler, Hidrometalurji