Araş.Gör. Sıddıka MERTDİNÇ

sıddıka-mertdinç
Telefon:
 +90 212 285 7376
Faks: +90 212 285 3427
E-posta: mertdinc@itu.edu.trAkademik:

Doktora: İTÜ, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2016 – halen
Yüksek Lisans:  İTÜ, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, 2014 – 2016
Lisans: İTÜ, Kimya Mühendisliği, 2009 – 2014
İTÜ, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (Çift Anadal), 2010 – 2014

İlgi Alanları:

Toz metalurjisi, Mekanik alaşımlama, Alüminyum esaslı kompozit malzemeler

Diğer Bağlantılar: