Araş.Gör. İpek ERDEM

ipek-erdem
Telefon:
 +90 212 285 6838
Faks: +90 212 285 3427
E-posta: erdemi@itu.edu.tr
Akademik :

Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, 2015 – halen
Yüksek Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, 2012 – 2015
Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, 2007 – 2012

İlgi Alanları :

Metalurji ve Malzeme Termodinamiği ve Kinetiği, Amorf Malzemelerin Kristalizasyon Kinetiği, Oksit Esaslı Cam Sistemler, İyon Değişim Prosesi, Kimyasal Temperleme ile Camların Mekanik Özelliklerinin Geliştirilmesi, Antibakteriyel Camlar

Diğer Bağlantılar: