ana fotograf

Araş.Gör. Burcu ÖZDEMİR
Burcu Özdemir
Telefon: +90 212 285 7134
E-posta: ozdemirburcu@itu.edu.tr











Akademik:
Yüksek Lisans:  İTÜ, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, 2017 – Halen
Lisans: İTÜ, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, 2012-2017

İlgi Alanları:
Biyopolimerler, Nanokompozitler ve Reoloji.