Öğrenci Çıktıları

 • Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama yeteneği
 • Deney tasarlama, yürütme ve beraberinde verileri değerlendirip yorumlama yeteneği
 • Bir sistemi, bileşeni veya prosesi geçerli kısıtların (ekonomik, çevresel, sosyal, politik, etik, sağlık ve güvenlik, üretilebilirlik ve sürdürülebilirlik) gereklerini yerine getirebilecek şekilde tasarlayabilme yeteneği
 • Çok disiplinli çalışma takımlarında çalışabilme yeteneği
 • Mühendislik alanında problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme yeteneği
 • Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı
 • Etkin bir biçimde iletişim kurma yeteneği
 • Mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal bağlamda etkisini kavrayabilmek için gerekli olan yeterli eğitime sahip olma
 • Yaşam boyu öğrenme gerekliliğinin bilinci ve bu özelliği kazanmış olma yeteneği
 • Çağımızın konuları hakkında bilgi sahibi olma
 • Mühendislik uygulamaları için gerekli teknikleri, becerileri ve modern mühendislik araçlarını kullanabilme yeteneği